Bản tin dự báo thủy văn hạn ngắn các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 11/12/2015

 

MỨC BÁO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ TRẠM CHÍNH (ĐƠN VỊ: M)
Mức báo động Bắc Trung Bộ Trung Trung Bộ Nam Trung Bộ Nam Bộ
Cả La Gianh Hương Thu Bồn Trà Khúc Kôn Đà Răng Tiền Hậu
Giàng Nam Đàn Linh Cảm Mai Hoá Kim Long Câu Lâu Trà Khúc Thạnh Hoà Phú Lâm Tân Châu Châu Đốc
I 4.00 5.40 4.50 3.00 1.00 2.00 3.50 6.00 1.70 3.50 3.00
II 5.50 6.90 5.50 5.00 2.00 3.00 5.00 7.00 2.70 4.00 3.50
III 6.50 7.90 6.50 6.50 3.50 4.00 6.50 8.00 3.70 4.50 4.00

 

$ArticleNumberNamBoNgan$
I. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Nhận xét

    Các sông Trung Bộ: Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/11/12, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,51m, trên sông Kôn tại Thạnh Hòa: 5,79m.

2. Dự báo

    Các sông Trung Bộ: Ngày mai (12/12), Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận biến đổi chậm.

$date$
II. BẢNG MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO
(CÁC SÔNG MIỀN TRUNG VÀ NAM BỘ)
Đơn vị : cm
Sông Trạm Mực nước thực đo Mực nước dự báo
19h-10/12 7h-11/12 19h-11/12 7h-12/12 19h-12/12 Ngày 15/12
Sông Gianh Mai Hóa -26 41 -30 50    
Bồ Phú Ốc 95 55        
Hương Kim Long 41 33 35 30    
Vu Gia Ái Nghĩa 264 314        
Thu Bồn Câu Lâu 65 -14 55 -20    
Trà Khúc Trà Khúc 155 151 148 146    
Sông Vệ Sông Vệ 62 59        
Sông Côn Thạnh Hòa 571 579 575 570    
Sông Ba Củng Sơn 2761 2606        
Sông Ba Phú Lâm 70 -10 65 5    
Cái Nha Trang Đồng Trăng 438 422 420 418    
Lũy Sông Lũy 2314 2310        
La Nga Tà Pao 11685 11692        
DakBla KonTum 51530 51522        
Srêpôk Bản Đôn 16822 16768        
Đồng Nai Tà Lài 11096 11083        

 

 


  • 11/12/2015 09:00
  • Theo Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét