56GW

Là công suất năng lượng mặt trời EU đã lắp đặt vào năm 2023, cao hơn so với mức 40 GW được bổ sung vào năm 2022.

Thông tin do SolarPower Europe cho biết mới đây khi công bố báo cáo triển vọng thị trường 2023-2027. Năm nay là năm thứ ba liên tiếp thị trường năng lượng mặt trời châu Âu đạt mức tăng trưởng ít nhất 40%. Kỳ vọng là tốc độ mở rộng sẽ chậm hơn ở mức 11% vào năm 2024, khi công suất lắp đặt hàng năm được cho là sẽ đạt 62 GW.

Vào năm 2023, trong khi công suất năng lượng mặt trời trên mái nhà tăng lên 37GW từ 24GW vào năm 2022, năng lượng mặt trời quy mô tiện ích mới đã mở rộng khiêm tốn hơn lên 19GW từ 16GW năm ngoái.

Kịch bản trung bình của báo cáo dự đoán mức tăng trưởng 19% vào năm 2025 lên 73,8GW lắp đặt, tiếp theo là dự đoán 84,2GW vào năm 2026 và 93,1GW vào năm 2027.

Theo Kịch bản cao, thị trường có thể vượt 100GW vào đầu năm 2026, nhưng Kịch bản thấp được cho là có nhiều khả năng xảy ra hơn do những thách thức như mối đe dọa gần đây về các biện pháp phòng vệ thương mại. Theo kịch bản này, công suất lắp đặt sẽ chỉ tăng nhẹ lên 58,7GW vào năm 2027.


  • 14/12/2023 05:03
  • PV (Theo renewablesnow.com)
  • 2569