Thế giới chịu tác động thế nào sau khủng hoảng năng lượng?