Tại sao cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong giờ cao điểm? (Nguồn:tietkiemnangluong.com.vn)