Những sai lầm khiến ấm siêu tốc thành ấm ... siêu ngốn điện!