EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu

11:17 | 28/05/2021 | 10.135 lượt xem

Hồ sơ Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN vừa ban hành là sự bổ sung các tài sản thương hiệu chưa có trong Hồ sơ Hệ thống nhãn hiệu EVN trước đây. Qua đó, đáp ứng nhu cầu xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu EVN trong giai đoạn mới hiệu quả hơn, nhất quán hơn và tăng tính...

Chi tiết...


Xây dựng trang trại năng lượng mặt trời nổi để sản xuất nhiên liệu quy mô lớn

11:27 | 19/08/2020 | 10.576 lượt xem

Báo cáo khoa học được đăng trên Tạp chí Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (PNAS) vừa giới thiệu ý tưởng xây dựng các trang trại năng lượng mặt trời sản xuất nhiên liệu với quy mô lớn, vừa phục vụ dân sinh, vừa giảm khai thác các nguồn nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường sống.

Chi tiết...