Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh mới

16:06 | 01/08/2023 | 6.785 lượt xem

Thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp (DN) đều gắn với việc có hay không văn hóa DN, văn hóa doanh nhân.

Chi tiết...


Xây dựng "hệ điều hành hạnh phúc", doanh nghiệp phát triển bền vững

16:02 | 22/06/2023 | 3.827 lượt xem

Nếu nhân viên hạnh phúc, lãnh đạo hạnh phúc và cùng xây dựng một "hệ điều hành hạnh phúc" thì nhân viên sẽ gắn bó lâu dài, cảm thấy đây là nơi bình yên để có thể sống, làm việc, cống hiến hết mình vì nó. Đây chính là bí quyết đặc biệt nhất để tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp phát triển...

Chi tiết...


Xây dựng tinh thần trách nhiệm ở tổ chức

16:20 | 05/05/2023 | 3.748 lượt xem

Nếu cảm thấy nhân viên và môi trường làm việc không ổn, hãy cân nhắc áp dụng ba biện pháp dưới đây.

Chi tiết...


EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu

11:17 | 28/05/2021 | 14.502 lượt xem

Hồ sơ Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN vừa ban hành là sự bổ sung các tài sản thương hiệu chưa có trong Hồ sơ Hệ thống nhãn hiệu EVN trước đây. Qua đó, đáp ứng nhu cầu xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu EVN trong giai đoạn mới hiệu quả hơn, nhất quán hơn và tăng tính...

Chi tiết...


Xây dựng trang trại năng lượng mặt trời nổi để sản xuất nhiên liệu quy mô lớn

11:27 | 19/08/2020 | 14.915 lượt xem

Báo cáo khoa học được đăng trên Tạp chí Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (PNAS) vừa giới thiệu ý tưởng xây dựng các trang trại năng lượng mặt trời sản xuất nhiên liệu với quy mô lớn, vừa phục vụ dân sinh, vừa giảm khai thác các nguồn nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường sống.

Chi tiết...