Nỗ lực giảm tỉ lệ tổn thất điện năng: EVN hướng đến top 3 khu vực Đông Nam Á

  • 19/04/2017

Năm 2016, hệ thống điện quốc gia phải truyền tải một sản lượng điện lớn từ Bắc vào Nam, gây tổn thất điện năng (TTĐN) cao. EVN và các đơn vị thành viên đã triển khai những giải pháp cụ thể gì để giảm tỉ lệ tổn thất điện năng theo chỉ đạo của Chính phủ?

Chi tiết...


EVNHCMC luôn xứng đáng là lá cờ đầu của các đơn vị trong EVN

  • 11/01/2017

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành biểu dương Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) với những kết quả toàn diện trong năm 2016.

Chi tiết...


Tổn thất điện năng còn cao: Vì sao và giải pháp nào?

  • 25/08/2016

Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng 6 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) của EVN mới chỉ đạt 7,92%, cao hơn kế hoạch năm 0,22%. Đâu là nguyên nhân chính và giải pháp nào được đưa ra để hoàn thành mục tiêu về TTĐN năm 2016?

Chi tiết...


Miền Trung và Tây Nguyên: Nước về hồ thủy điện thấp làm tăng tỷ lệ tổn thất điện năng

  • 23/08/2016

Trong 7 tháng của năm 2016, tỷ lệ tổn thất điện năng lưới điện 220 - 500 kV của Công ty Truyền tải điện 3 (PTC 3) là 1,89%, cao hơn so với kế hoạch của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giao là 0,21%.

Chi tiết...