EVNGENCO 1 và EVNICT ký kết thoả thuận phối hợp quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin

08:40 | 29/08/2023 | 3.940 lượt xem

Ngày 28/8, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) và Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã tổ chức lễ ký kết thoả thuận quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin của EVNGENCO 1.

Chi tiết...


Tổng công ty Phát điện 1 hợp tác với TEPCO Renewable Power

14:47 | 26/04/2023 | 4.327 lượt xem

Ngày 25/4, tại Hà Nội, đại diện Công ty TEPCO Renewable Power (TEPCO RP, Nhật Bản) đã bàn giao Biên bản ghi nhớ (MOU) đã ký giữa Tổng công ty Phát điện 1 và phía TEPCO RP.

Chi tiết...