Bình Định đón thêm một dự án năng lượng triệu USD

14:17 | 01/06/2017 | 29.929 lượt xem

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời và điện gió Fujiwara Bình Định với tổng vốn đăng ký đầu tư là 63,69 triệu USD.

Chi tiết...