Không thể giữ nhân tài nếu không biết họ muốn gì?

10:59 | 19/09/2023 | 3.535 lượt xem

Trong bối cảnh thế giới biến động và thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp phải có cách quản trị khác và quản trị nhân tài cũng phải khác.

Chi tiết...