Đóng điện đường dây 220 kV Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng - Tây Ninh

17:14 | 12/04/2019 | 16.890 lượt xem

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công 2 mạch đường dây 220 kV Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng - Tây Ninh.

Chi tiết...