Đóng điện đường dây 220 kV Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng - Tây Ninh

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công 2 mạch đường dây 220 kV Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng - Tây Ninh.

 Đường dây 220 kV Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng - Tây Ninh đã đóng điện thành công.

Công trình có chiều dài 18,753 km với 53 vị trí đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước và Tây Ninh, là giai đoạn 1 của công trình ĐD 220 kV Bình Long - Tây Ninh.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư; CPMB đại diện EVNNPT điều hành quản lý dự án; Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Công trình hoàn thành sẵn sàng truyền tải công suất của Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng lên hệ thống điện quốc gia khi nhà máy được đưa vào vận hành.

Được biết, đây là dự án thành phần của công trình ĐD 220 kV Bình Long - Tây Ninh.

Đường dây 220 kV Bình Long - Tây Ninh khi hoàn thành sẽ góp phần chống quá tải cho ĐD 220 kV Bình Long - Bến Cát - Mỹ Phước và ĐD 220 kV Củ Chi - Trảng Bàng hiện hữu; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo linh hoạt vận hành lưới điện 220 kV khu vực trong chế độ vận hành bình thường và chế độ sự cố N-1.

 


  • 12/04/2019 05:14
  • Minh Ngọc
  • 16954