Đốt diều vướng trên đường dây đang mang điện bằng thiết bị “rồng lửa”

17:52 | 17/05/2023 | 4.071 lượt xem

Truyền tải điện Phú Yên (Công ty Truyền tải điện 3) vừa hỗ trợ Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) xử lý thành công 3 con diều vướng trên đường dây 110kV Tuy Hòa – Sơn Giang bằng thiết bị UAV có gắn thiết bị đốt (rồng lửa).

Chi tiết...