Đốt diều vướng trên đường dây đang mang điện bằng thiết bị “rồng lửa”

Truyền tải điện Phú Yên (Công ty Truyền tải điện 3) vừa hỗ trợ Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) xử lý thành công 3 con diều vướng trên đường dây 110kV Tuy Hòa – Sơn Giang bằng thiết bị UAV có gắn thiết bị đốt (rồng lửa).

Trước đó, sáng 11/5, trong quá trình kiểm tra định kỳ, đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Phú Yên (PC Phú Yên) phát hiện có 3 con diều vướng trên đường dây 110kV Tuy Hòa – Sơn Giang. Đáng nói, tại thời điểm này, đường dây đang giải phóng công suất của 2 nhà máy Thủy điện Sông Hinh và Thủy điện Sơn Giang, cấp diện cho tỉnh Phú Yên. Do đó, việc đăng ký cắt điện để xử lý diều là khá phức tạp.

Truyền tải điện Phú Yên thực hiện đốt diều vướng trên đường dây điện bằng thiết bị "rồng lửa"

Để đường dây vận hành an toàn trước nguy cơ sự cố do diều, Công ty Điện lực Phú Yên đã đề nghị Truyền tải điện Phú Yên hỗ trợ xử lý diều trên đường dây đang mang điện bằng thiết bị “rồng lửa”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Truyền tải điện Phú Yên đã chỉ đạo tổ công nghệ đơn vị kịp thời hỗ trợ đơn vị bạn. Chỉ sau 90 phút, Truyền tải điện Phú Yên đã xử lý đốt thành công 3 con diều vướng trên đường dây.

Việc Truyền tải Phú Yên hỗ trợ Công ty Điện lực Phú Yên xử lý diều vướng trên đường dây điện đã góp phần giúp lưới điện cao thế trên địa bàn tỉnh vận hành an toàn, liên tục.

Đươc biết, thời điểm hiện tại, các trường học trên địa bàn đã chuẩn bị nghỉ hè, cũng là lúc trẻ em thường xuyên chơi diều. Để ngăn ngừa hiện tượng này, Truyền tải điện Phú Yên đã tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền nhắc nhở các em học sinh không được chơi dưới đường dây điện cao áp để giảm thiểu nguy cơ tai nạn và nguy cơ sự cố lưới điện truyền tải do diều.


  • 17/05/2023 05:52
  • Nguyễn Đức Công
  • 3989