Chuyên đề: Đổi mới sáng tạo trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở EVN

11:24 | 15/09/2022 | 696 lượt xem

Chiến lược phát triển EVN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 538/QĐ-TTg đã đề ra mục tiêu: "Phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi; có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; gắn kết chặt chẽ...

Chi tiết...