Công ty CP Thủy điện ĐHĐ: Gắn sản xuất, kinh doanh với công tác an sinh xã hội

10:59 | 08/01/2024 | 2.319 lượt xem

Là doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng, bên cạnh việc nỗ lực sản xuất kinh doanh điện năng, Công ty CP Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) luôn tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chú trọng nghĩa vụ nộp ngân sách cho địa phương.

Chi tiết...


Công ty ĐHĐ tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội

17:05 | 17/10/2023 | 3.627 lượt xem

Năm 2023, bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (ĐHĐ) luôn nỗ lực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Ninh Thuận.

Chi tiết...