Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tham mưu sớm công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3

18:08 | 02/11/2023 | 3.996 lượt xem

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 16421/UBND-CN (ngày 31/10/2023) gửi các sở, ngành, địa phương liên quan về việc giao tham mưa văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng và hỗ trợ đầu tư Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa và Dự án đường dây 500kV Quỳnh...

Chi tiết...


Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030

16:17 | 28/10/2023 | 3.668 lượt xem

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3825/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2030.

Chi tiết...