15:55 | 19/07/2023 | 6.554 lượt xem

Công ty Nhiệt điện Thái Bình là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có trụ sở tại: thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.09:39 | 17/04/2023 | 7.765 lượt xem

Công ty Thủy điện Tuyên Quang thông báo tuyển dụng lao động năm 2023, cụ thể như sau:


08:58 | 24/03/2023 | 9.888 lượt xem

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC), là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo tuyển dụng lao động vào làm việc tại EVNPSC như sau:10:33 | 06/10/2022 | 14.014 lượt xem

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC), là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo tuyển dụng lao động vào làm việc tại EVNPSC như sau: