14:03 | 16/04/2024 | 7.162 lượt xem

EVN có nhu cầu tuyển dụng lao động cho các Ban thuộc Cơ quan EVN, cụ thể như sau:


20:59 | 19/03/2024 | 11.739 lượt xem

EVN có nhu cầu tuyển dụng lao động cho các Ban thuộc Cơ quan EVN, cụ thể như sau:14:00 | 20/11/2023 | 18.570 lượt xem

EVN có nhu cầu tuyển dụng lao động cho các Ban thuộc Cơ quan EVN, cụ thể như sau:


15:39 | 10/11/2023 | 12.413 lượt xem

Công ty Nhiệt điện Thái Bình là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có trụ sở tại: thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Để bổ sung lực lượng lao động, Công ty Nhiệt điện Thái Bình cần tuyển lao động có trình độ, chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh,...


15:55 | 19/07/2023 | 20.923 lượt xem

Công ty Nhiệt điện Thái Bình là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có trụ sở tại: thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.