Triển khai dự án Thủy điện Tích năng Bác Ái

  • 11/01/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai Dự án Thủy điện Tích năng Bác Ái theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Chi tiết...