Triển khai dự án Thủy điện Tích năng Bác Ái

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai Dự án Thủy điện Tích năng Bác Ái theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần thực hiện các quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với dự án chuyển sang sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo pháp luật về đầu tư công trong trường hợp đề xuất sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản cho dự án. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng của dự án. 

Thuỷ điện Tích năng Bác Ái nằm trên địa bàn 2 xã Phước Tân và Phước Hoà, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam; công suất lắp máy 1.200 MW, với 4 tổ máy, mỗi tổ 300 MW.

Nhiệm vụ chủ yếu của Thuỷ điện Tích năng Bác Ái là phát điện phủ đỉnh lên lưới điện quốc gia với công suất lắp máy 1.200 MW, đồng thời góp phần làm phẳng biều đồ phụ tải của hệ thống điện khu vực miền Nam và quốc gia với số giờ phát điện phủ đỉnh hàng ngày là 7 giờ. Góp phần nâng cao chất lượng điện của hệ thống điện quốc gia.

 


  • 11/01/2017 09:53
  • Theo Chinhphu.vn
  • 23544