Tổng công ty Phát điện 1 hợp tác với TEPCO Renewable Power

14:47 | 26/04/2023 | 4.339 lượt xem

Ngày 25/4, tại Hà Nội, đại diện Công ty TEPCO Renewable Power (TEPCO RP, Nhật Bản) đã bàn giao Biên bản ghi nhớ (MOU) đã ký giữa Tổng công ty Phát điện 1 và phía TEPCO RP.

Chi tiết...