Vận hành Trạm biến áp 220 kV Thái Thụy

  • 13/07/2017

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 220 kV Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Chi tiết...