Đóng điện đưa vào vận hành TBA 220 kV Đức Trọng và nhánh rẽ

10:16 | 26/08/2016 | 7.108 lượt xem

Sáng ngày 25/8/2016 tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện, nghiệm thu, đưa vào vận hành công trình Trạm biến áp 220 kV Đức Trọng và nhánh rẽ.

Chi tiết...