Đóng điện đưa vào vận hành TBA 220 kV Đức Trọng và nhánh rẽ

Sáng ngày 25/8/2016 tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện, nghiệm thu, đưa vào vận hành công trình Trạm biến áp 220 kV Đức Trọng và nhánh rẽ.

Công trình có quy mô đầu tư xây dựng mới Trạm biến áp 220/110 kV Đức Trọng - 2x125 MVA trên địa bàn thôn Chi Rông, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn này lắp 01 máy 125 MVA); xây dựng đoạn đường dây 220 kV mạch kép với chiều dài 1.060 m đấu nối với đường dây 220 kV Đa Nhim - Di Linh hiện hữu vào trạm; xây dựng 01 đoạn tuyến đường dây 22 kV mạch đơn với chiều dài 767 m đấu nối từ đường dây 22 kV hiệu hữu để cấp điện cho MBA tự dùng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 211 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận, quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Việc đóng điện đưa vào vận hành TBA 220 kV Đức Trọng và nhánh rẽ sẽ tăng cường nguồn công suất 110 kV để đảm bảo cung cấp điện liên tục, đầy đủ và tin cậy cho khu vực huyện Đức Trọng, TP. Đà Lạt và các huyện phía bắc tỉnh Lâm Đồng; đồng thời tiếp nhận nguồn điện 220 kV từ Nhà máy Thủy điện Đa Nhim và TBA 500/220kV Di Linh qua đường dây 220 kV Đa Nhim - Di Linh đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, anh ninh, quốc phòng trong khu vực.​


  • 26/08/2016 10:16
  • PV
  • 7137