Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận các nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2

09:44 | 28/11/2023 | 3.268 lượt xem

Tại văn bản số 1223/TTg-KTTH ngày 25/11/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, vận hành, kinh doanh, bảo trì và bảo quản các nhà máy nhiệt điện BOT Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2.

Chi tiết...