MC Phan Anh: Kể cả hô hào cũng là tích cực

  • 07/03/2017

Nhận lời làm Đại sứ chương trình Tắt đèn, bật ý tưởng 2017 - một chương trình kêu gọi tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, MC Phan Anh đã có cuộc trao đổi ngắn về hai hoạt động mà anh rất tâm huyết trong thời gian qua: Thiện nguyện và tiết kiệm điện.

Chi tiết...