ISO 50001:2018: Đồng hành cùng doanh nghiệp để quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

10:17 | 28/09/2023 | 3.843 lượt xem

Là chủ đề hội thảo do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT phối hợp cùng với Hiệp hội Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – VASI và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp việt Nam - VCCI tổ chức, diễn ra sáng 28/09 tại Hà Nội.

Chi tiết...