ISO 50001:2018: Đồng hành cùng doanh nghiệp để quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Là chủ đề hội thảo do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT phối hợp cùng với Hiệp hội Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – VASI và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp việt Nam - VCCI tổ chức, diễn ra sáng 28/09 tại Hà Nội.

Tham dự Hội thảo có ông Hà Minh Hiệp – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ông Phan Đăng Tuất – Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam, ông Trần Quốc Dũng – Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp, ông Nguyễn Ngọc Khiêm – Phó Viện trưởng Viện Tin học doanh nghiệp - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện các cơ quan thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đại diện các doanh nghiệp...

Quang cảnh hội thảo

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và chuyển dịch năng lượng bền vững là xu hướng tất yếu tại Việt Nam nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh song song với thực hiện trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa mục tiêu kép là tăng trưởng xanh và hiện thực hóa các cam kết với quốc tế của Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Ngày 8 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 -2025 và các năm tiếp theo, trong đó khuyến khích xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhấn mạnh tăng cường thúc đẩy các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng tiên tiến, thúc đẩy cải tiến công nghệ trong các ngành tiêu thụ năng lượng.

Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 Hệ thống quản lý năng lượng được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa thế giới ban hành lần đầu năm 2011 và soát xét năm 2018. Tiêu chuẩn này quy định việc kết hợp quản lý năng lượng vào thực tiễn hàng ngày của tổ chức doanh nghiệp, giúp các tổ chức doanh nghiệp thiết lập hệ thống quản lý và quá trình cần thiết để cải thiện liên tục kết quả thực hiện năng lượng, bao gồm việc sử dụng năng lượng, tiêu thụ năng lượng và hiệu quả năng lượng. Việc thực hiện tiêu chuẩn này hướng tới giảm phát thải khí nhà kính, giảm chi phí năng lượng và các tác động môi trường có liên quan khác, thông qua việc quản lý năng lượng có hệ thống. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các loại hình và quy mô của các tổ chức mà không phụ thuộc vào điều kiện về vị trí địa lý, văn hóa, xã hội.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ những nội dung: Yêu cầu trong nước và quốc tế liên quan đến quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả với doanh nghiệp; Giới thiệu tiêu chuẩn hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018; chia sẻ Kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 tại Công ty CP Prime Tiền Phong. Hội thảo cũng giới thiệu dự án Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến thực phẩm.

Ông Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, Hội thảo được tổ chức với mục đích giúp các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng, tiếp cận một cách có hệ thống và hiệu quả đối với sử dụng năng lượng cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình vận dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001:2018 vào các hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp. 

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa QUACERT - VCCI - VASI

Tại Hội thảo cũng diễn ra lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác về việc Hỗ trợ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp tại Việt Nam giữa Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT – Viện Tin học Doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI-ITB – Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam VASI.

Nội dung hợp tác xoay quanh việc nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, lựa chọn doanh nghiệp để hợp tác với chuyên gia trong nước và quốc tế tư vấn kỹ thuật, phát triển dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức tài chính cho dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện các chương trình đào tạo về tiêu chuẩn ISO 50001:2018 cũng như đánh giá cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 (Giấy chứng nhận được mang dấu công nhận của Tổ chức công nhận quốc tế JAS ANZ và dấu IAF).