PC Đắk Nông: Huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới

  • 07/02/2017

Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã tập trung huy động nhiều nguồn vốn đầu tư đưa điện về nông thôn, vùng sâu, vùng xa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chi tiết...