Ban Kinh tế Trung ương đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành Điện lực Việt Nam

09:18 | 30/09/2020 | 3.291 lượt xem

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức chương trình “Ban Kinh tế Trung ương – 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế Đảng”.

Chi tiết...