Ánh điện vùng biên

  • 09/03/2017

Từng vạt cao su xanh non đã phủ kín sườn đồi. Cái khó, cái khổ phải nhường chỗ cho sự sinh sôi, đổi mới và phát triển. Đó là Ia H’Drai, một huyện nghèo vùng biên tỉnh Kon Tum sau hơn 1 năm có điện lưới quốc gia.

Chi tiết...