EVNNPC hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019

09:05 | 17/05/2019 | 17.614 lượt xem

Chương trình hưởng ứng với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn lao động, trong đó trọng tâm là huấn luyện kỹ năng cho người lao động về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa” được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức ngày 16 - 17/5, tại tỉnh Nghệ An.

Chi tiết...