Sáng kiến tiết kiệm...

Bác sĩ hỏi cô y tá:

- Này, tôi đã cho bệnh nhân A nằm một giường, bệnh nhân B nằm riêng một giường, tại sao cô lại cho họ nằm chung với nhau?

- Sáng kiến tiết kiệm của tôi đấy ạ

- Tiết kiệm là thế nào?

- Thưa bác sĩ, tại vì bệnh nhân A đang sốt cao, còn bệnh B thì kêu rét ạ! Nằm chung thì điều hòa… nhiệt độ cả hai lại vừa giúp tiết kiệm thuốc, tận dụng được năng lượng của mỗi người, lại tiết kiệm được... chỗ ạ ! 


  • 17/12/2011 02:42
  • Sưu tầm
  • 3299


Gửi nhận xét