Vì gãy răng lược

Hai chàng trai gặp nhau giữa phố

- Cậu đi đâu thế? Một anh hỏi

- Đi mua lược, chiếc lược của tôi bị gãy mất một cái răng

- Sao? Gãy một cái răng mà cũng phải đi mua cái mới? Lãng phí quá!

- Không, đó là cái răng lược cuối cùng !!!


  • 01/11/2011 09:44
  • Sưu tầm
  • 3045