Thực hành tiết kiệm

Sếp là một cán bộ năng nổ và quyết đoán. Sau khi quán triệt chỉ thị về tiết kiệm ngân sách, sếp triệu tập khẩn trương hội nghị cán bộ, công nhân viên để bàn về thực hành tiết kiệm, chống chi tiêu lãng phí, coi tiền nhà nước như… tiền chùa.

Sếp tuyên bố:

- Từ nay, tuyệt đối cấm dùng tiền công quỹ vào việc liên hoan chè chén, quà cáp, biếu xén! Không ai được phép sử dụng điện thoại cơ quan vào việc riêng! Xe công chỉ được dùng vào việc công. Ai vi phạm quy định phải đền bù!

Buổi họp kết thúc, Trưởng phòng Hành chính vào phòng làm việc của sếp nói nhỏ:

- Thưa sếp! Mới rồi sếp phu nhân có điện cho em muốn “mượn” xe để về thăm ngoại. Nhưng sếp vừa mới…, vừa mới…

Sếp xua tay bảo:

- Yên tâm đi! Tớ sẽ viết cho cậu mấy chữ, sang ngay cơ quan A gặp anh X, ảnh sẽ cho mượn xe. Bao giờ phu nhân của ảnh cần, mình lại giúp họ, thế là vẹn cả đôi đường, không ai vi phạm nguyên tắc dùng xe cơ quan vào việc riêng cả.

Trưởng phòng Hành chính được chỉ cho lối ra, mừng không bút mực nào tả xiết. Trước khi rời khỏi phòng sếp, Trưởng phòng chợt nhớ ra một nhiệm vụ khác liền tranh thủ báo cáo:

- Kế hoạch chiêu đãi đoàn khách đồng hương của sếp, em đã “nhờ” doanh nghiệp Y chịu trách nhiệm rồi ạ!.

Sếp gật đầu, vỗ vai Trưởng phòng Hành chính:

- Cậu có tinh thần thực hành tiết kiệm, rất đáng khen! Tuyệt đối cấm dùng tài sản, công quỹ vào việc riêng đó hử!.


  • 02/11/2011 02:50
  • Sưu tầm
  • 2758


Gửi nhận xét