Xây dựng trục liên thông văn bản điện tử của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Vừa qua, Hội thảo Số hoá quản lý, điều hành và xây dựng trục liên thông văn bản điện tử theo mô hình Chính phủ điện tử của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tham dự Hội thảo có bà Nguyễn Thị Phú Hà – Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban); đại diện Văn phòng Chính phủ, cùng đại diện 19 tập đoàn, tổng công ty có vốn nhà nước do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Phú Hà – Phó Chủ tịch Uỷ ban cho biết, xây dựng Chính phủ điện tử là một chủ trương lớn, đang được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện.

Theo đó, trục liên thông văn bản quốc gia đã được khai trương từ tháng 3/2019. Các cơ quan ở Trung ương và địa phương đã hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên trục liên thông văn bản quốc gia.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đã tham gia vào trục liên thông văn bản điện tử của Chính phủ. Tuy nhiên, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban hiện nay vẫn chưa thực hiện kết nối hệ thống quản lý văn bản theo trục liên thông này.

Việc xây dựng trục liên thông văn bản điện tử của Uỷ ban được đánh giá là cần thiết. Mỗi doanh nghiệp sử dụng nền tảng công nghệ/ứng dụng khác nhau, mức độ hiện đại khác nhau, do đó, cần xây trục liên thông dữ liệu để đảm bảo sự đồng bộ chia sẻ thông tin, báo cáo phục vụ công việc.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn – Trưởng Ban Viễn thông và CNTT EVN phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Tuấn – Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVN cho biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai mô hình Văn phòng điện tử cách đây gần 20 năm. Đến nay, 100% các đơn vị của EVN đã sử dụng hệ thống E-Office để giải quyết công việc và triển khai ký số các văn bản điện tử.

EVN cũng đã xây dựng thành công trục tích hợp liên thông văn bản trong toàn Tập đoàn. Đồng thời, từng bước thay đổi thói quen công nghệ của CBCNV trong Tập đoàn. Tới nay, gần 100% văn bản nội bộ của EVN được lưu hành qua hình thức điện tử.

Từ kinh nghiệm của EVN, việc triển khai Văn phòng điện tử giúp nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý; giúp tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển,… Đây cũng là một trong những lĩnh vực thể hiện EVN tích cực triển khai chuyển đổi số - ông Nguyễn Xuân Tuấn cho hay.

Đại diện EVN tham dự Hội thảo này, ông Nguyễn Xuân Tuấn cho rằng, khi triển khai trục liên thông văn bản điện tử của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cần xem xét làm rõ giới hạn, phạm vi gửi, nhận văn bản. Cụ thể, nên duy trì trục liên thông nội bộ của các doanh nghiệp và chỉ thực hiện điểm kết nối từ cơ quan mẹ doanh nghiệp với trục liên thông của Uỷ ban. Đồng thời, đề xuất Ủy ban cần ban hành quy định danh mục các loại văn bản được phép lưu chuyển trong trục liên thông văn bản điện tử.

Đặc biệt, EVN kiến nghị Ủy ban chú trọng các vấn đề bảo mật thông tin, an ninh mạng khi thực hiện kết nối, triển khai trục liên thông văn bản điện tử.