Xây dựng trục liên thông văn bản điện tử của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

18:51 | 12/08/2019 | 7.715 lượt xem

Vừa qua, Hội thảo Số hoá quản lý, điều hành và xây dựng trục liên thông văn bản điện tử theo mô hình Chính phủ điện tử của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã được tổ chức tại Hà Nội.

Chi tiết...