Vận hành hồ chứa theo đúng quy trình vận hành liên hồ và đơn hồ

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo tại Công điện khẩn số 6214CĐ/BCT-PCTT ngày 12⁄7⁄2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương về việc ứng phó với mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại các tỉnh phía Bắc.

Theo đó, đối với các nhà máy thủy điện, Bộ Công Thương yêu cầu vận hành hồ chứa đúng quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ; thông báo tình hình vận hành hồ chứa cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định; tăng cường cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du khi vận hành phát điện và vận hành xả lũ; kiểm tra hồ, đập, nguồn điện dự phòng, vật tư dự phòng... để sẵn sàng ứng phó, xử lý ngay các tình huống bảo đảm an toàn hồ đập; quan trắc, dự báo, theo dõi lưu lượng về hồ để chủ động vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện... sẵn sàng khắc phục nhanh mọi sự cố do mưa lũ gây ra, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các trạm bơm tiêu úng; chỉ đạo các đơn vị truyền tải, phân phối điện kiểm tra công trình điện lực; sửa chữa, gia cố các điểm xung yếu...

Toàn văn Công điện có file đính kèm.

Congdien6214BCT2017.pdf