Tăng cường cảnh báo khi vận hành phát điện tại các nhà máy thủy điện

Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) vừa có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố có công trình thuỷ điện; các đơn vị quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện đề nghị tăng cường công tác cảnh báo khi vận hành phát điện tại các nhà máy thủy điện.

Thời gian qua, đã xảy ra một số vụ tai nạn đuối nước tại các hồ chứa, sông, suối và khu vực hạ du nhà máy thủy điện, đặc biệt vào kỳ nghỉ hè của học sinh.

Nhằm phòng tránh, ngăn chặn tai nạn đuối nước đối với người dân sinh sống, sản xuất tại vùng hạ du các công trình thuỷ điện, đặc biệt là các cháu học sinh bơi lội tại các sông, suối hạ lưu công trình thuỷ điện, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp đề nghị: Đối với đơn vị quản lý vận hành nhà máy thủy điện cần tăng cường công tác cảnh báo cho người dân vùng hạ du khi vận hành xả lũ và vận hành phát điện;

Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân phòng tránh tai nạn đuối nước khi sản xuất, đi lại khu vực sông suối hạ du của nhà máy; ngăn chặn, không để các cháu học sinh bơi, lội tại các sông, suối hạ du nhà máy khi không được giám sát.

Sở Công Thương cần đôn đốc, kiểm tra các nhà máy thuỷ điện trên địa bàn việc thực hiện các nội dung đối với đơn vị quản lý vận hành nhà máy thủy điện.

Công tác cảnh báo là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình vận hành phát điện tại các nhà máy thủy điện, do đó, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp đề nghị đơn vị quản lý vận hành nhà máy thủy điện, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố có công trình thuỷ điện nghiêm túc triển khai, thực hiện theo chỉ đạo này.

 


  • 01/06/2017 11:04
  • Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương