Truyền tải điện Đắk Nông chủ động phòng chống cháy hành lang lưới điện

Hiện nay, toàn bộ hành lang lưới điện do Truyền tải điện Đắk Nông (Công ty Truyền tải điện 3) quản lý đã được đơn vị hoàn thành các giải pháp chống cháy theo kế hoạch.

Tất cả hành lang tuyến và vị trí cột do TTĐ Đắk Nông quản lý đều đảm bảo an toàn.

​Truyền tải điện Đắk Nông quản lý vận hành gần 180 km đường dây 500 kV, hơn 270 km đường dây 220 kV, 2 TBA với dung lượng 1.150 MVA, có nhiệm vụ quan trọng truyền tải điện từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Nguyên vào miền Nam.

Tổng cộng 128 khoảng trụ, trong đó 67 khoảng trụ đường dây 500 kV và 61 khoảng trụ đường dây 220 kV đã được phát quang. Đơn vị cũng thực hiện khoanh vùng, thu gom thực bì, các loại cây khô và đốt có kiểm soát; tạo đường ranh chống cháy, đưa các loại cây cỏ khô ra xa khỏi hành lang tuyến để giảm tối đa nguy cơ cháy. 

Do thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, công tác phòng chống cháy hành lang tuyến đường dây luôn được Truyền tải điện Đắk Nông chú trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó kịp thời; chủ động với những tình huống thiên tai có thể xảy ra. 


  • 19/03/2019 02:59
  • Đinh Liên
  • 16503