Tổ chức 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành văn bản số 29/CĐĐVN-CSPLQHLĐ ngày 22/01/2024 về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Cụ thể, thực hiện Chỉ thị liên tịch số 972/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 01/3/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc hưởng ứng thực hiện phong trào “Tết trồng cây” theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền về phong trào “Tết trồng cây” để nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về ý nghĩa, lợi ích việc trồng cây với chủ trương phấn đấu trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm; trồng đúng loại cây phù hợp với cảnh quan và thổ nhưỡng của từng cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện để mỗi cán bộ, đoàn viên, CNLĐ trong đơn vị trồng ít nhất 01 cây xanh.

Sau khi trồng, các đơn vị phải thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây trồng để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện “Tết trồng cây”, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình làm tốt phong trào thi đua “Tết trồng cây”.

Là năm thứ 4 thực hiện mục tiêu trên, phong trào "Tết trồng cây" trong các đơn vị trực thuộc EVN đã trở thành hoạt động thiết thực, tuyên truyền, giáo dục cho CBCNV về ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc trồng cây xanh, góp phần chung sức, đồng lòng vì “Một Việt Nam xanh”.

Cụ thể văn bản số số 29/CĐĐVN-CSPLQHLĐ ngày 22/01/2024 tại đây.


  • 23/01/2024 10:09
  • T.Huyền
  • 2931