Công điện về việc tập trung ứng phó với mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Ngày 19/10/2021, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam có công điện số 6394/CĐ-EVN gửi các tổng công ty/công ty thành viên về việc tập trung ứng phó với mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Xem file Tại đây


  • 19/10/2021 02:54
  • Ban An toàn EVN
  • 18694