Thi công đường cao tốc Bắc - Nam: Tích cực di dời hạ tầng kỹ thuật lưới điện

Trong Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Ðông, giai đoạn 2021 - 2025, đi qua tỉnh Bình Ðịnh, riêng phần hạ tầng kỹ thuật lưới điện phải di dời có khối lượng rất lớn. Ðến nay, các địa phương, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Công ty Ðiện lực Bình Ðịnh, Truyền tải điện Bình Ðịnh (Công ty truyền tải điện 3) đã phối hợp vừa di dời, vừa đảm bảo vận hành lưới điện ổn định an toàn, liên tục, không gián đoạn.

Theo báo cáo của Sở GTVT Bình Ðịnh, đến nay các địa phương di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật do địa phương quản lý đạt khoảng 97,2%. Trong đó, có 4 địa phương đã cơ bản hoàn thành.

Phối hợp chặt chẽ

Ông Ngô Tùng Sơn, Phó trưởng Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh (GPMB) cho biết: Trên các tuyến điện cao thế 110 kV và 220kV Ban phải di dời 93 vị trí. Hiện nay, Ban GPMB tỉnh đã thi công hoàn thiện công trình 11 vị trí ở dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; 40 vị trí ở dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Toàn bộ 51 vị trí này đang hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng theo yêu cầu để trình Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo kiểm tra và nghiệm thu. Riêng dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh: Tuyến 110kV cũng hoàn thành 15 vị trí, 6 vị trí phát sinh sẽ hoàn thành xong cuối tháng 3.2024. Tuyến 220 kV đã hoàn thành 20/21 vị trí, còn lại vị trí trụ 350HH vướng vấn đề kỹ thuật. Để xử lý, Ban GPMB phối hợp với Truyền tải điện Bình Định, Truyền tải điện 3 và các đơn vị liên quan, thống nhất đề xuất hướng xử lý vị trí móng 350HH là gia cố móng mới để đảm bảo an toàn chịu lực sau này.

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định), cho biết: Hiện nay, công ty đã thi công di dời được 6,18 km/9,36 km đường dây 110kV, 13,64 km/22,87 km đường dây trung áp, 10,46/29,31 km đường dây hạ áp và 10 trạm biến áp. Công ty bố trí nhân lực phối hợp giám sát nhằm đảm bảo an toàn về con người và thiết bị trên lưới điện trong suốt quá trình thi công. Đối với khối lượng trụ trung thế, hạ thế còn lại, công ty mong các đơn vị liên quan tích cực di dời, sớm kết thúc, tạo thuận lợi để ngành điện ổn định vận hành lưới điện. Quá trình thi công, các đơn vị tiếp tục phối hợp với ngành điện chặt chẽ, hạn chế ảnh hưởng đến việc cung ứng điện, phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Các đơn vị nỗ lực di dời hạ tầng đường điện để Dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua tỉnh hoàn thành đúng tiến độ. 

Đảm bảo tiến độ

Thời gian qua, các đơn vị ngành Điện luôn chủ động phối hợp xử lý tốt các phần việc phát sinh; bố trí nhân lực phối hợp giám sát nhằm đảm bảo an toàn về con người và thiết bị trên lưới điện trong suốt quá trình thi công.

Ông Lê Minh Trung, Trưởng phòng Kỹ thuật (Truyền tải điện Bình Định), cho biết: Trong quá trình phối hợp với các đơn vị thi công tại 11 điểm giao chéo (đường dây 220 kV Quảng Ngãi - Phù Mỹ, Phù Mỹ - Phước An, Quy Nhơn - Tuy Hòa…) để hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi phải nỗ lực rất lớn bởi thời gian thi công rất gấp, phải kiểm soát, nghiệm thu khẩn trương để đóng điện vì tiến độ thi công, cũng như các yêu cầu chính xác của Dự án rất cao. Tại các vị trí giao chéo với đường giao thông có nhiều phương tiện qua lại với tần suất cao, do yêu cầu kỹ thuật, để tăng cao mức độ an toàn chúng tôi phải thường xuyên thao tác vào ban đêm. Để khắc phục các khó khăn và thực hiện công tác di dời các điểm giao chéo đúng tiến độ đề ra, Truyền tải điện Bình Định đã tăng cường bố trí thêm nhân lực, vật lực, phương tiện, chủ động phối hợp với Ban GPMB tỉnh và các đơn vị thi công túc trực thường xuyên, thực hiện các biện pháp an toàn ngay khi cắt điện để bàn giao lưới điện cho các đơn vị thực hiện thi công kịp thời; tích cực ngày đêm tham gia giám sát trong suốt quá trình thi công và nghiệm thu hoàn thành cải tạo, di dời các điểm giao chéo, đảm bảo an toàn về điện và chất lượng công trình theo quy định.

Truyền tải điện Bình Định đã cơ bản hoàn thành công tác di dời các vị trí trụ cắt ngang trục chính, các vị trí nút giao, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ thi công cao tốc. Còn với PC Bình Định, đơn vị tích cực phối hợp, hạn chế đến mức thấp nhất việc cắt điện đối với khách hàng; phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai thực hiện cắt điện và đóng điện trở lại theo đúng quy định. Công ty thực hiện các phương án điều tiết nguồn cung cấp điện, đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu sử dụng điện tại khu vực triển khai dự án trong thời gian này. Đối với khối lượng còn lại, PC Bình Định tiếp tục phối hợp các bên liên quan nhằm sớm di dời các vị trí lưới điện nằm trong phạm vi GPMB để đảm bảo bàn giao mặt bằng không ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng cao tốc.      

Link gốc


  • 26/03/2024 05:24
  • Theo báo Bình Định
  • 5822