Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước đợt 3

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) vừa có công điện số 04/CĐ-TCTL-QLCT (ngày 11/02/2015) về việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước đợt 3, phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ.

Ngày 13/02 đã bắt đầu cấp nước đợt 3 - Ảnh: Mao Điền

Công điện gửi giám đốc sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; giám đốc các Công ty khai thác công trình thủy lợi: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà nêu rõ:

Đợt 3 lấy nước bắt đầu từ 0h ngày 13/2 đến 24h ngày 16/2/2015 (4 ngày). Để tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã yêu cầu giám đốc sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố chỉ đạo, phối hợp với các công ty khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

Hoàn thành thu hoạch các diện tích cây vụ Đông, vận hành toàn bộ các phương tiện lấy nước, bảo đảm tận dung tốt nguồn nước của đợt 3 để làm đất, phục vụ gieo cấy cho toàn bộ diện tích theo kế hoạch. Tích trữ nước trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trung dành cho tưới dưỡng lúa Đông Xuân.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với các tổ chức khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan tranh thủ lấy nước và quản lý nước chặt chẽ, hiệu quả. Cập nhật diện tích có nước trước 15h hàng ngày, đồng thời báo cáo nhanh tổng kết các đợt lấy nước, nêu rõ thuận lợi, khó khăn, các đề xuất, kiến nghị về Tổng cục.

Tổng cục Thủy lợi yêu cầu giám đốc sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố, giám đốc các công ty khai thác công trình thủy lợi triển khai thực hiện gấp các nội dung trên.

Được biết, sau khi kết thúc lấy nước đợt 2 (từ 0h ngày 30/1 đến 24h ngày 5/2/2015) khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có 552.977 ha (chiếm 86,6%) tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch có nước.

Tỉnh Hà Nam đã hoàn thành kế hoạch lấy nước, các địa phương như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình hoàn thành trên 90% kế hoạch lấy nước.

Các địa phương còn lại có diện tích đủ nước như sau: Hưng Yên 89,7%, Hải Dương 87,1%, Hà Nội 74,7%, Bắc Ninh 66,9%, Bắc Giang 51,9%. Trong đó, tỉnh Bắc Giang có diện tích tưới phụ thuộc vào nguồn bổ sung từ các hồ chứa thủy điện không lớn (khoảng 10.000 ha), các vùng này cũng đạt tỷ lệ đủ nước cao. Tỉnh Bắc Ninh và Thành phố Hà Nội có diện tích đủ nước so với cùng kỳ năm 2014 tăng đáng kể (Bắc Ninh tăng 24%, Hà Nội tăng 20%).   

Về việc xả nước vào thời điểm cận Tết có gây khó khăn hay không, ông Nguyễn Văn Tỉnh – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho rằng sẽ có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, hầu như các năm đều có đợt xả nước này (do trùng với đợt triều cường và đang vào thời kỳ gieo cấy) nên không gây bất giờ cho các địa phương và bà con nông dân.

Để bảo đảm việc lấy nước hiệu quả, công tác tuyên truyền được hết sức coi trọng. Tổng cục Thủy lợi đề nghị các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần tăng hiệu quả các đợt xả nước, nhất là đợt 3.

Bên cạnh đó, các công ty khai thác ông trình thủy lợi, nhất là ở các khu vực thường gặp khó khăn về nguồn nước như tại các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, cần bố trí chế độ trực ban nghiêm túc, bảo đảm tốt việc vận hành công trình thủy lợi để tạo nguồn nước.


  • 14/02/2015 08:55
  • Mao Điền
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét