Sản lượng điện thương phẩm toàn quốc tăng trên 9% trong 4 tháng đầu năm

Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tháng 4/2017, sản lượng điện thương phẩm toàn quốc ước đạt 14,54 tỷ kWh; lũy kế 4 tháng, điện thương phẩm toàn quốc khoảng 52,74 tỷ kWh, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2016.

EVN đã đảm bảo đủ điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong 4 tháng đầu năm nay- Ảnh: Việt Cường

4 tháng vừa qua, sản lượng điện thương phẩm khu vực miền Bắc tăng trưởng cao nhất, đạt 11,2%, do công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao.

Các khu vực còn lại, gồm: Miền Trung tăng 7,55%, miền Nam tăng 7,54%.

Tính theo thành phần phụ tải, điện cấp cho công nghiệp chiếm 54,9% tổng phụ tải, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Điện cấp cho nông nghiệp chiếm 2,9%, tăng trưởng 16,26%; điện cấp cho thương mại, khách sạn – nhà hàng chiếm 5,2%, tăng 8,76%; điện cấp cho quản lý tiêu dùng chiếm 32,5%, tăng 4,33%.

Cũng theo Ban Kinh doanh EVN, Tập đoàn đã đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp lễ 30/4 và 1/5 tại các địa phương. 


  • 04/05/2017 10:14
  • Minh Tâm