Quảng Ngãi bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế

Mục tiêu đến năm 2020, Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Vì vậy, việc quy hoạch, xây dựng phát triển hệ thống lưới điện bảo đảm khả năng cung cấp điện để phục vụ phát triển công nghiệp, sản xuất, sinh hoạt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương Quảng Ngãi.

Ngành Điện Quảng Ngãi nâng cấp lưới điện tại Lý Sơn

Hoàn thiện hệ thống lưới điện

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX tiếp tục xác định phát triển công nghiệp là một trong ba khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2020 đưa Quảng Ngãi cơ bản thành tỉnh công nghiệp. Vì vậy, những năm qua, Quảng Ngãi đã tập trung cải cách hành chính, đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm kêu gọi, thu hút nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Với sự hình thành và phát triển nhanh, các hoạt động sản xuất công nghiệp đã làm cho nhu cầu tiêu thụ điện năng trên địa bàn ngày một tăng cao. Do đó, việc quy hoạch, xây dựng phát triển hệ thống lưới điện bảo đảm khả năng cung cấp điện phục vụ phát triển công nghiệp, sản xuất, sinh hoạt có ý nghĩa rất lớn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo ông Trần Phước Hiền - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, nhờ việc triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã tạo lập được hệ thống lưới điện trên địa bàn đồng bộ và tương đối hoàn chỉnh gồm các nguồn điện, trạm biến áp, đường. Do làm tốt công tác dự báo nhu cầu phát triển phụ tải trên các ngành, lĩnh vực nên hệ thống lưới điện đã đáp ứng kịp thời nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Chất lượng điện năng luôn được cải thiện, công tác quản lý điện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trên cơ sở Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được lập tại từng giai đoạn, lưới điện trong tỉnh được đầu tư, xây dựng phát triển từng bước hoàn thiện. Trong đó có nhiều dự án lưới điện truyền tải 110-500 kV được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu điện trong tỉnh.

Cùng với đó, được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng lưới điện ở khu vực nông thôn cũng được đầu tư và phát triển thông qua các dự án như: Dự án Năng lượng nông thôn I và II; các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện WB, ADB, KFW… và hiện nay đang triển khai dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020, cải thiện đáng kể cuộc sống của nhân dân.

Đặc biệt, năm 2014, Dự án cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm 22 kV xuyên biển đã  được đưa vào quy hoạch và triển khai thực hiện đầu tư. Đây là dự án quan trọng, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống người dân, góp phần giữ vững an ninh biển đảo và chủ quyền quốc gia. Đến cuối năm 2016, số xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia là 180/180 (chiếm 100%); số hộ dân có điện toàn tỉnh đạt 98,6%.

Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế

Với phương châm “điện đi trước một bước” trên cơ sở Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi, những năm qua, tại các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn, nhiều công trình đã được ngành Điện đầu tư bảo đảm cấp điện như: KKT Dung Quất, KCN Tịnh Phong, Quảng Phú và KCN - Đô thị và dịch vụ VSIP... tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sớm đi vào sản xuất.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1 TBA 500 kV Quảng Ngãi với 2 máy biến áp 220 kV công suất 2x125 MVA và 1 máy biến áp 500 kV công suất 450 MVA; 1 TBA 220 kV Dung Quất công suất 125 MVA; 1 TBA 220 kV Quảng Ngãi công suất 125 MVA; 153,12 km đường dây 110 kV (42,233 km đường dây mạch kép; 110,887 km đường dây mạch đơn) và 9 TBA 110 kV với tổng công suất 345 MVA; 246,46 km đường dây trung thế 35 kV; 2.276,86 km đường dây trung thế  22 kV và 1.995 km đường dây hạ áp 0,4 kV.

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi được cấp điện từ nhiều nguồn như: TBA 500kV - 450 MVA, thủy điện Đăkdrinh (125 MW) và các nhà máy thủy điện nhỏ như Nước Trong (16,5 MW), Hà Nang (11 MW), Huy Măng (1,8 MW) cho phép vận hành hệ thống điện linh hoạt, khả năng huy động công suất trong giờ cao điểm lớn, đáp ứng cao nhu cầu phụ tải điện của tỉnh và cấp hỗ trợ sang các tỉnh lân cận.

Tuy nhiên, để bảo đảm đủ nguồn và lưới điện phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo, Sở Công Thương đã triển khai lập "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035", được Bộ Công Thương, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4813/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 và Quyết định số 226/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/3/2017 .

Ông Trần Phước Hiền cho biết: Mục tiêu của Quy hoạch tập trung vào giải quyết các vấn đề còn tồn tại của lưới điện tỉnh với các nội dung chủ yếu: Xây dựng mới, nâng công suất các TBA 220 kV; đầu tư mới 117 km đường dây 220 kV; 250 km đường dây 110 kV và cải tạo 69 km đường dây 110 kV; xây mới các TBA 110 kV tổng dung lượng 643 MVA; mở rộng, nâng công suất các TBA 110 kV với tổng công suất 1.657 MV; tăng cường khả năng cung cấp của lưới điện phân phối trung áp, tạo nên các mạch vòng liên kết đủ mạnh giữa các trạm 110 kV để hỗ trợ cấp điện lẫn nhau trong các trường hợp sự cố, giảm tổn thất điện năng và nâng cao chất lượng điện năng đến từng hộ phụ tải.

Tỉnh Quảng Ngãi đang xúc tiến đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Việc phát triển công nghiệp sẽ kéo theo nhu cầu điện năng cho sản xuất trên địa bàn ngày càng cao. Do đó, việc dự báo nhu cầu, lập quy hoạch phát triển điện lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


  • 19/05/2017 10:22
  • Theo Báo Công Thương