Năng lượng là lĩnh vực cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng

Năng lượng là 1 trong 11 lĩnh vực cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng, theo Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và cơ quan chủ trì từng lĩnh vực gồm: Giao thông (Bộ Giao thông Vận tải); năng lượng (Bộ Công Thương); tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường); thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông); y tế (Bộ Y tế); tài chính (Bộ Tài chính); ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước); quốc phòng (Bộ Quốc phòng); an ninh, trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an); đô thị (UBND thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) và lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ (Văn phòng Chính phủ).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan chủ trì từng lĩnh vực phối hợp với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Quốc phòng xây dựng tiêu chí cụ thể xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý, trên cơ sở đó xây dựng danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định theo quy định; chủ trì hoặc phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin định kỳ hàng năm thực hiện rà soát, đánh giá, xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc phạm vi quản lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia trước ngày 30/11 hàng năm.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm. 

Quyetdinh632TTCP2017.pdf


  • 17/05/2017 10:23
  • Xuân Tiến
  • 9251