Phát triển năng lượng sạch là 1 trong 3 trụ cột của tỉnh Bình Thuận

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận diễn ra mới đây. Nội dung vừa được Văn phòng Chính phủ ra thông báo kết luận (Văn bản 379/TB-VPCP, ngày 24/10/2019).

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Thuận cần càm tốt công tác quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng phù hợp với quy hoạch quốc gia. Xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tập trung vào tái cơ cấu nền kinh tế với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và liên kết vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với trọng tâm phát triển 3 lĩnh vực trụ cột là du lịch, năng lượng sạch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển kinh tế biển.

Phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng phát triển hạ tầng khu công nghiệp  dịch vụ- đô thị hiện tại. Tiếp tục thực hiện đề án trung tâm năng lượng mang tầm quốc gia, mở rộng phát triển năng lượng sạch, nhất là năng lượng tái tạo ngoài khơi, năng lượng điện gió, mặt trời… Xây dựng Bình Thuận là một trong những trung tâm sản xuất điện gió, mặt trời lớn của cả nước.

Về kiến nghị của tỉnh Bình Thuận trong việc đầu tư hệ thống đường dây truyền tải và các trạm biến áp (TBA) 500 kV, 220 kV, 110 kV, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với tỉnh nghiên cứu, xem xét đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cao các hệ thống đường dây truyền tải và các TBA 500 kV, 220 kV, 110 kV để phục vụ đấu nối, truyền tải công suất các dự án điện gió, mặt trời tại khu vực tỉnh Bình Thuận.

Bộ Công Thương xem xét, xử lý đề nghị bổ sung điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực theo quy định, đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh Bình Thuận và các nhà đầu tư nghiên cứu về phương án các công trình lưới điện cụ thể từ nguồn vốn của các chủ đầu tư trong khu vực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

Vanban379VPCP2019.pdf