Ngân hàng thế giới

Ngân hàng Thế giới (World Bank) là một tổ chức tài chính quốc tế, cung cấp những khoản vay nhằm thúc đẩy kinh tế cho các nước đang phát triển thông qua các chương trình vay vốn, với mục tiêu chính là giảm thiểu đói nghèo.

Ngân hàng Thế giới khác với Nhóm Ngân hàng Thế giới, trong đó Ngân hàng Thế giới bao gồm hai cơ quan: Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển (IBRD) và Hội Phát triển Quốc tế (IDA), trong khi Nhóm Ngân hàng Thế giới còn có thêm ba cơ quan khác: Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), Trung tâm Quốc tế Giải quyết Mâu thuẫn Đầu tư (ICSID) và Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA).

Từ năm 1995, sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới đối với ngành Điện đã có sự thay đổi theo xu hướng từ tăng cường khả năng đấu nối lưới điện (điện khí hóa nông thôn) sang cải thiện chất lượng dịch vụ (các dự án hiệu quả năng lượng) và năng lượng sạch bền vững (phát triển năng lượng tái tạo). Hiện nay, các lĩnh vực mà WB đang quan tâm hỗ trợ EVN bao gồm: Tăng cường đảm bảo cung cấp năng lượng; Tăng cường nguồn cung và quản lý hiệu quả; Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và thực hiện cải cách, tái cơ cấu  ngành Điện. 

Ngân hàng thế giới

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-4) 3934-6600

Email: vietnam@worldbank.org

Website: www.worldbank.org/vi/country/vietnam


  • 11/12/2014 10:36
  • BBT
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét