Ngân hàng Phát triển châu Á

Ngân hàng Phát triển châu Á (tiếng Anh: The Asian Development Bank; viết tắt: ADB) là một thể chế tài chính đa phương cung cấp các khoảng tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp các nước châu Á xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. ADB được thành lập vào năm 1966, có trụ sở chính tại Manila ( Philippin)

Theo Chương trình Chiến lược đối tác quốc gia, trong thời gian tới, ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng. Cụ thể, nguồn vốn ADB sẽ tập trung vào cải cách và phát triển thị trường điện, đáp ứng nhu cầu về điện với với nguồn cung tin cậy và bền vững về môi trường.

Đối với dự án đầu tư, ADB sẽ hỗ trợ các dự án về hiệu suất sử dụng năng lượng, năng lượng tái tạo và mở rộng mạng lưới truyền tải điện. Danh mục hỗ trợ bao gồm hỗ trợ cho kết nối lưới điện liên kết khu vực trên cơ sở các hiệp đinh mua bán với các nước lân cận trong chương trình Tiểu vùng Mê – kông mở rộng (GMS).


  • 09/12/2014 09:58
  • BBT
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét